Dialogu me mikun ateist

CHF7.90

9 stok

Dialogu me mikun ateist nga Mustafa Mahmud, nje libër i cilësisë së lartë dhe shume i shitur në të gjithë boten. I preferohet gjithësecilit nga ne që ballafaqohemi me sfidat e jetës moderne Perendimore.

Titulli: Dialogu me mikun ateist
Autor: Dr. Mustafa Mahmud
Përkthyes: Nexhat Ibrahimi, Miftar Ajdini, Muhidin Ahmeti
Redaktor: Bujar Vërbovci
Redaktor gjuhësor: Fatmire Ajdini – Hoxha
Kopertina: Bashkim Mehani
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

Dialogu me mikun ateist nga Mustafa Mahmud, nje libër i cilësisë së lartë dhe shume i shitur në të gjithë boten. I preferohet gjithësecilit nga ne që ballafaqohemi me sfidat e jetës moderne Perendimore.

Rënia e insektit në gjellë për shtruesin e pyetjeve është e parëndësishme dhe e pavlerë, por a nuk e ka mbytur mushkaja Lekën e Madh dhe a thua rënia e insektit nuk do të thotë futje e mikrobeve në ushqim dhe helmim i armatës së njerëzve.

Hollësitë më të rëndomta mund të jenë vendimtare për ndodhitë më të mëdha, ndërsa gjërat më të rëndësishme shpesh humben pa zë dhe kurrfarë gjurme. Vetëm Njohësi i të gjithave e di vlerën e vërtetë dhe rëndësinë e çdo gjeje. A thua shtruesi i pyetjeve mund t’i përcaktojë kompetencat e Krijuesit dhe Sunduesit të çdo gjeje!?

Kategoritë

Dialogu me mikun ateist