Edukimi i fëmijëve në Islam

CHF49.00

954 stok

Lexues i nderuar, ti do të kesh mundësi që të gjesh ne këta kapituj tematika shumë të rëndësishme e të dobishme. Të gjitha kanë për qëllim të ta sqarojnë programin më të mirë e më të qëndrueshëm për edukimin e fëmijëve dhe përgatitjen e tyre që të jene pjesë e dobishme e shoqërisë, ushtarë të fuqishëm e të pathyeshëm për islamin, ashtu që të rinj e të moshuar ta bartin në shpirtin e tyre kuptimin e fisnikërisë, të sakrificës dhe të dhënies së jetës për liri.

Category:

Titulli: Edukimi i fëmijëve në Islam
Autori: Abdullah Nasih Ulvan
Përktheu: Mr. Flamur Sofiu
Redaktorë profesional: Mr. Bashkim Aliu
Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi
Formati: B5
Faqe: 848
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame – Cyrih
Përfaqësitë:
Për Kosovë: Libraria Sira
Për Shqipërinë: Studio Visare
Për Maqedoni: Furkan ISM

Temat kryesore të këtij libri janë si vijon:

Pjesa e parë:

Kapitulli i parë: Martesa shembullore dhe lidhja e saj me edukimin.
Kapitulli i dytë: Ndjenjat shpirtërore ndaj fëmijëve.
Kapitulli i tretë: Dispozitat e përgjithshme që kanë të bëjnë me fëmijën e lindur. Ky kapitull përmban këto tema:
– Çfarë duhet të bëjë edukuesi kur të linde fëmija,
– Dispozitat e emërtimit të fëmijës,
– Dispozitat e të prerit kurban për fëmijën,
– Dispozitat e synetisë se fëmijës.
Kapitulli i katërt: Shkaqet e devijimit të fëmijëve dhe mënyra e trajtimit të devijimeve.

Pjesa e dytë:

Kapitulli i parë: Përgjegjësitë e edukimit për besim.
Kapitulli i dytë: Përgjegjësitë e edukimit moral.
Kapitulli i tretë: Përgjegjësitë e edukimit fizik.
Kapitulli i katërt: Përgjegjësitë e edukimit mendor.
Kapitulli i pestë: Përgjegjësitë e edukimit shpirtëror.
Kapitulli i gjashtë: Përgjegjësitë e edukimit social.
Kapitulli i shtatë: Përgjegjësitë e edukimit seksual.

Pjesa e tretë:

Kapitulli i parë: Mjetet e edukimit efektiv.
Kapitulli i dytë: Rregullat themelore për edukimin e fëmijës.
Kapitulli i tretë: Rekomandimet edukative të cilat patjetër duhet të merren parasysh.

Në fund: Si zakonisht pason përfundimi.

Ky është në vija të shkurtra libri dhe përmbajtja e tij e përgjithshme. Lexues i nderuar, ti do të kesh mundësi që të gjesh ne këta kapituj tematika shumë të rëndësishme e të dobishme. Të gjitha kanë për qëllim të ta sqarojnë programin më të mirë e më të qëndrueshëm për edukimin e fëmijëve dhe përgatitjen e tyre që të jene pjesë e dobishme e shoqërisë, ushtarë të fuqishëm e të pathyeshëm për islamin, ashtu që të rinj e të moshuar ta bartin në shpirtin e tyre kuptimin e fisnikërisë, të sakrificës dhe të dhënies së jetës për liri.

Kategoritë

Edukimi i fëmijëve në Islam