Elementët tregues të përgjegjshmërisë

CHF9.90

14 stok

Boshti i njohjes është shkak për boshtin e sjelljes, kurse boshti i së bukurës vjen si rezultat i boshtit të sjelljes. Njihesh me Zotin, i bindesh Atij dhe si rezultat, me afrimin drejt Tij, lumturohesh në dunja dhe në ahiret.

Titulli: Elementët tregues të përgjegjshmërisë
Autor: Muhamed Ratib Nabulsi
Përkthyes nga arabishtja: Nasuf Hoxha
Redaktor: Hasan Baftijari
Redaktor gjuhësor: Ermira Pashaj
Korrektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh. B. Furkan ISM

Boshti i njohjes është shkak për boshtin e sjelljes, kurse boshti i së bukurës vjen si rezultat i boshtit të sjelljes. Njihesh me Zotin, i bindesh Atij dhe si rezultat, me afrimin drejt Tij, lumturohesh në dunja dhe në ahiret. Nëse njeriu arrin një sukses ekonomik dhe bëhet nga njerëzit më të pasur, përsëri brenda vetes do të giejë një boshllëk që nuk e mbush dot pasuria.

Edhe sikur të ngrihet në postet më ta larta të pushtetit, përsëri brenda vetes do të gjejë një boshilëk që nuk e mbush dot pushteti. Edhe nëse gëzon treguesit më të lartë të shëndetit, përsëri brenda vetes do të gjejë një boshllëk që nuk e mbush dot shëndeti. Edhe nëse ka pasues dhe ndjekës të shumtë,përsëri brenda vetes do të gjejë një boshllëk që nuk e mbushin dot ndjekësit dhe pasuesit. Brenda veteve tona ekziston një boshilëk që nuk e mbush dot asgjë tjetër përvec besimit në Zot dhe bindjes ndajTij. Kjo është fitra, natyra e pastër me të cilën e ka krijuar Zoti njeriun. Nëse njohja arrin në zemër, gjendja e saj ndryshon. Nëse Ndryshon gjendja e zemrës, ndryshojnë dhe veprat e giymtyrëve, sepse veprat janë pasojë e përjetimit, përjetimi është pasojë e njohjes, njohja është pasojë e meditimit dhe meditimi është paasojë e përkujtimit. Përkujtim, meditim, njohuri, perjetim, punë dhe më pas Xhenet.

Kategoritë

Elementët tregues të përgjegjshmërisë