Fihku Praktik

CHF24.90

S’ka stok

Libri me titull : “FIKHU PRAKTIK”, me autor Rushit MUSALLARI, është nje veper e veçantë në llojin e vet, e ardhur ose përshtatur më së miri në gjuhen shqipe.

Titulli: Fihku Praktik
Autor: Rushit Musallari
Sipas Medhhebit Hanefi
Shtyllat e Islamit
Vëllimi i parë
Recensoi: Sabaudin Jashari
Redaktoi: Eglantin Kurti
Përkujdesja grafike: Erzen Pashaj

Libri me titull : “FIKHU PRAKTIK”, me autor Rushit MUSALLARI, është nje veper e veçantë në llojin e vet, e ardhur ose përshtatur më së miri në gjuhen shqipe. Them është i veçantë sepse në fushën e Jurisprudencës Islame ka pak ose mjaftueshëm literaturë të tillë, mirëpo karakteristika e kësaj vepre qëndron në sjelljen e argumenteve si nga Kurani edhe nga tradita profetike ne mënyren më brilante, aq më tepër në renditjen e tematikave, në saktesimin e thënieve profetike për nga menyra e transmetimit që lexuesit ose studjuesit nuk i lënë vend për konstatime të panevojshme. Ndaj autorit i uroj suksese dhe shpresoj sa më shumë të sjell vepra të këtij standardi në gjuhën shqipe të dobishëm për muslimanët praktikant dhe jopraktikant të riteve fetare islame, duke ftuar besimtarët që libra të tillë të mos mungojnë në biblotekat e tyre.

Kategoritë

Fikhu Praktik

Fihku Praktik

CHF24.90