POSTA FALAS PËR BLERJET MBI 60. -CHF (BRENDA ZVICRËS) NDËRSA JASHTË ZVICRËS POSTA 14.90. -CHF

Gruaja në Kur’an

CHF11.90

S’ka stok

Ky libër vjen në një kohë kur tashmë është bërë domosdoshmëri e kohës që të diskutohet mbi rolin dhe statusin që Kur’ani ia ka dhënë gruas.

Libri trajton njërën nga mosmarrëveshjet më neuralgjike në teorinë islame bashkëkohore dhe jetën praktike të muslimanëve:mosmarrëveshjen rreth statusit dhe pranimit të gruas.Domosdoshmëria e këtij libri rrjedh jo vetëm nga paqartësitë teorike dhe mëdyshjet brenda islamit,në vijën përgjatë së cilës shpesh ndahen,largohen dhe shpesh përplasen interpretimet e nxjerra nga dispozitat fetare me paragjykime kokëforta të bazuara në modelet specifike të traditës kulturore,por edhe nga bashkëveprimi i pashmangshëm i gjykimeve islame me kuptimin e statusit dhe pranimit të gruas në shoqërinë sekulare bashkëkohore.

Autori në këtë vepër gjithashtu ju kundërpërgjigjet stereotipave të ndryshme të cilat janë prezentë në kohën bashkëkohore kur flitet mbi statusin e femrës në Islam.

Autor:Benjamin Idriz

Shtëpia botuese:Logos-A

Kryeredaktor:Husamedin Abazi

Redaktor biblioteke:Nexhat Ibrahimi

Redaktor gjuhësor:Shkëlzen Halimi

Redaktor artistik dhe disenji:Edib Agagjyshi

Redaktor teknik:Naser Fera

Ky libër vjen në një kohë kur tashmë është bërë domosdoshmëri e kohës që të diskutohet mbi rolin dhe statusin që Kur’ani ia ka dhënë gruas.

Libri trajton njërën nga mosmarrëveshjet më neuralgjike në teorinë islame bashkëkohore dhe jetën praktike të muslimanëve:mosmarrëveshjen rreth statusit dhe pranimit të gruas.Domosdoshmëria e këtij libri rrjedh jo vetëm nga paqartësitë teorike dhe mëdyshjet brenda islamit,në vijën përgjatë së cilës shpesh ndahen,largohen dhe shpesh përplasen interpretimet e nxjerra nga dispozitat fetare me paragjykime kokëforta të bazuara në modelet specifike të traditës kulturore,por edhe nga bashkëveprimi i pashmangshëm i gjykimeve islame me kuptimin e statusit dhe pranimit të gruas në shoqërinë sekulare bashkëkohore.

Autori në këtë vepër gjithashtu ju kundërpërgjigjet stereotipave të ndryshme të cilat janë prezentë në kohën bashkëkohore kur flitet mbi statusin e femrës në Islam.

Kategoritë

Gruaja në Kur’an

CHF11.90