Hallalli dhe harami në Islam – e lejuara dhe e ndaluara në Islam 

CHF20.00

S’ka stok

Një libër i ribotuar me dhjetëra herë. I përkthyer në më shumë se pesëdhjetë gjuhë të ndryshme. I përballur me kritika dhe vlerësime të ndryshme. Padyshim që është një libër me vlera të jashtëzakonshme. Vetë autori i librit është një nga mendimtarët më të mëdhenj të metit islam. Kryetar i unionit të dijetarëve islam dhe kryetar i komisionit të fetave për Europën. Në këtë libër janë shtjelluar dhe janë dhënë fetva pothuaj se për të gjitha çështjet që e preokupojnë një besimtarë. Fuqia e argumentimit është e jashtëzakonshme. Si në aspektin shkencor ashtu edhe logjik. Ky libër fillon me konceptet e hallallit dhe të haramit në islam. Pra bëhet përkufizimi juridik i tij. Pastaj shtjellon çështjet që kanë të bëjnë me individin në aspektin individual, pastaj atë familjar. Si fejesa , martesa, kujdesi i fëmijëve, e drejta bashkëshortore, divorci, etj. Pastaj shtjellon gjërat e lejuara dhe të ndaluara në ushqim, pije, veshmbathje, tregti, punë, etj.
Sado që të mundohemi ta përshkruajmë këtë libër nuk mundemi të arrijmë asgjë, por ju mbetet juve që ta vlerësoni.
Ky libër nuk duhet të mungojë në bibliotekat tuaja.

Category:

 

Titulli: Hallalli dhe harami në Islam – e lejuara dhe e ndaluara në Islam
Autori: Jusuf Karadavi
Përktheu: Muhamed Mustafa
Redaktor gjuhësor: Fatmire Ajdini – Hoxha
Redaktor artistik dhe dizajni: Edi Agagjyshi
Redaktor teknik dhe faqosja: Edmonda Doko
Mbikëqyrës i shtypit: Imer Gogjufi
Shtypi: Focus – Prishtinë
Botoi: Logos A

Një libër i ribotuar me dhjetëra herë. I përkthyer në më shumë se pesëdhjetë gjuhë të ndryshme. I përballur me kritika dhe vlerësime të ndryshme. Padyshim që është një libër me vlera të jashtëzakonshme. Vetë autori i librit është një nga mendimtarët më të mëdhenj të metit islam.

Kryetar i unionit të dijetarëve islam dhe kryetar i komisionit të fetave për Europën. Në këtë libër janë shtjelluar dhe janë dhënë fetva pothuaj se për të gjitha çështjet që e preokupojnë një besimtarë.

Fuqia e argumentimit është e jashtëzakonshme. Si në aspektin shkencor ashtu edhe logjik.
Ky libër fillon me konceptet e hallallit dhe të haramit në islam. Pra bëhet përkufizimi juridik i tij.

Pastaj shtjellon çështjet që kanë të bëjnë me individin në aspektin individual, pastaj atë familjar. Si fejesa , martesa, kujdesi i fëmijëve, e drejta bashkëshortore, divorci, etj.

Pastaj shtjellon gjërat e lejuara dhe të ndaluara në ushqim, pije, veshmbathje, tregti, punë, etj.

Sado që të mundohemi ta përshkruajmë këtë libër nuk mundemi të arrijmë asgjë, por ju mbetet juve që ta vlerësoni.
Ky libër nuk duhet të mungojë në bibliotekat tuaja.

Kategoritë

Hallalli dhe harami në Islam – e lejuara dhe e ndaluara në Islam 

CHF20.00