Haxhi, rregullat e kryerjes së Haxhit

CHF7.00

70 stok

Në këtë libër shpjegohen rregullat e kryerjes së Haxhit, Umres si dhe lutjet dhe duat gjatë kryerjes së Haxhit.

Titulli: Haxhi, rregullat e kryerjes së Haxhit
Autor: Abdulhamid Mahmud Tuhmaz
Redaktor: Avni Aliu, teolog
Recensues: Muharrem Haziri, student i teologjisë
Redaktura gjuhësore: Prof. Nazim Shurdhani
Editor: Lulzim Lecaj
Marketing: Selami Hyseni
Thyerja: Fahrudin Ismaili
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame

Në këtë libër shpjegohen rregullat e kryerjes së Haxhit, Umres si dhe lutjet dhe duat gjatë kryerjes së Haxhit.

Kategoritë

Haxhi, rregullat e kryerjes së Haxhit