Isabela

CHF9.90

18 stok

Isabela është një e krishterë në Spanjën Andaluziane. Pas një bisede që ndëgjon ndërmjet dy muslimanëve i lind dyshimi mbi vërtetësinë e fesë së krishterë. Ajo ia nis dhe lexon mbi Islamin, diskuton me prifterinjët dhe familjarët e saj mbi Biblën dhe vërtetësinë e saj.

Category: Tags: , , ,

Titulli: Isabela
Titulli i origjinalit: Isabella
Autor: Muhamed Said
Përktheu: Hanife Alija – Dërguti
Redaktor: Bujar Verbovci
Redaktore gjuhësor: Fatmire Ajdini
Kopertina: Manal Khalifa
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

Isabela është një e krishterë në Spanjën Andaluziane. Pas një bisede që ndëgjon ndërmjet dy muslimanëve i lind dyshimi mbi vërtetësinë e fesë së krishterë. Ajo ia nis dhe lexon mbi Islamin, diskuton me prifterinjët dhe familjarët e saj mbi Biblën dhe vërtetësinë e saj.

Në fund kur bindet vetë dhe e sheh kokëfortësinë e bashkëfetarëve të saj edhe pse u bjen argumente të qarta mbi devijimet e tyre ajo e pranon Islamin përkundër problemeve dhe vështersive që i dalin nga familja dhe shoqëria e saj. Ajo vazhdon studimin e saj mbi Islamin dhe fal punës dhe angazhimit të saj përfituan shumë muslimanë me spjegimet e qarta që i bënte kësaj feje hyjnore. Ndikimi i saj ishte te krishterët që pas ligjëratave dhe diskutimeve që i dëgjonin nga ajo shumë prej tyre e pranonin islamin.

Kategoritë

Isabela