Islami feja e vërtetë

CHF14.90

9 stok

Në sajë të këtij libri modest, dëshirojmë t’u vijmë sadopak në ndihmë atyre që nuk e njohin Islamin në nivel të mjaftueshëm. Këtu jemi munduar të shpjegojmë në mënyrë të përmbledhur botëkuptimin e përsosur të Islamit, besimin, adhurimin, praktikën dhe moralin e tij. Në të njëjtën kohë, kjo përpjekje është edhe përgjegjësia e botës tjetër që ka çdo mysliman.

Titulli: Islami feja e vërtetë
Titulli origjinal: Hak Din İslâm
Autor: Osman Nuri Topbash
Përktheu: Ilir Hoxha
Redaktor: Zija Vukaj
Kryeredaktor: Alban Kali
Design: Bledar Xama
Formati: 6.0 x 8.5
Faqe: 238
Botues: Progresi Botime

Në sajë të këtij libri modest, dëshirojmë t’u vijmë sadopak në ndihmë atyre që nuk e njohin Islamin në nivel të mjaftueshëm. Këtu jemi munduar të shpjegojmë në mënyrë të përmbledhur botëkuptimin e përsosur të Islamit, besimin, adhurimin, praktikën dhe moralin e tij. Në të njëjtën kohë, kjo përpjekje është edhe përgjegjësia e botës tjetër që ka çdo mysliman.

Pa asnjë dyshim, njeriu është krijuar në një formë të përkryer, si fizikisht, ashtu edhe shpirtërisht. Gjithashtu, ai është pajisur me shumë cilësi të larta, të cilat i japin mundësinë të bëhet mik i Hakut. Kur shohim me syrin e zemrës, është e pamundur të mos mahnitemi me mrekullinë dhe madhështinë e mirësive dhe aftësive, që në dallim nga krijesat e tjera, i janë falur vetëm njeriut.

Kategoritë

Islami feja e vërtetë