Koment i kaptinës Haxh

CHF12.90

2 stok

Surja Haxh është surja e 22-të sipas renditjes në Kur’an, por e 105-ta sipas radhitjes së shpalljes. Ajo ka zbritur pas sures Nur dhe para sures Munafikun. Ka 78 ajete, 1291 fjalë dhe 5075 shkronja.

Titulli: Koment i kaptinës Haxh
Autor: Dr.Shefqet Krasniqi
Redaktor: Sejdi Sallahu
Lektor: Arjan Koçi
Përgatitja kompjuterike: Jeton Svirca
Dizajni: Fatlum Zeka
Botues: Shtëpia Botuese “Kalem”

Surja Haxh është surja e 22-të sipas renditjes në Kur’an, por e 105-ta sipas radhitjes së shpalljes. Ajo ka zbritur pas sures Nur dhe para sures Munafikun. Ka 78 ajete, 1291 fjalë dhe 5075 shkronja.

Ky është libri i radhës i cilkit të gjatë të temave dhe ligjëratave të tefsirit, të cilin po ua ofrojmë lexuesve pas librave të tjerë të mëhershëm të sureve të caktuara të Kur’anit. Duke nisur nga surja Kehf, i kemi botuar të gjitha suret deri te kjo sure e bekuar dhe e lusim Allahun që këtë rënditje ta vazhdojmë edhe më tej dhe të botojmë të gjitha suret e Kur’anit derisa të arrijmë në fund të tij.

 

Kategoritë

Koment i kaptinës Haxh