Koment i sures Furkan

CHF9.90

S’ka stok

Surja quhet Furkan sepse fillon me fjalën “Furkan” dhe se kjo fjalë është përmendur tri herë në këtë sure, në fillim, në mes dhe në fund të saj. Sipas shumicës dërmuese të dijetarëve, kjo sure është shpallur në Mekë, përpos ajeteve 68, 69 dhe 70 të cilat janë shpallur në Medinë. Gjithësej përmban 77 ajete. Është surja e 25 sipas rënditjes në mus’haf, por sipas shpalljes është e 42-ta. Ajo është shpallur pas sures Jasin dhe para sures Fatir.

Titulli: Koment i sures Furkan
Autor: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktor: Sejdi Sallahu
Lektor: Arjan Koçi
Përgatitja kompjuterike: Jeton Svirca
Dizajni: Fatlum Zeka
Formati: A5
Faqe: 286
Kopertina e hollë
Botues: Shtëpia botuese Kalem Sh.P.K.

Surja quhet Furkan sepse fillon me fjalën “Furkan” dhe se kjo fjalë është përmendur tri herë në këtë sure, në fillim, në mes dhe në fund të saj. Sipas shumicës dërmuese të dijetarëve, kjo sure është shpallur në Mekë, përpos ajeteve 68, 69 dhe 70 të cilat janë shpallur në Medinë. Gjithësej përmban 77 ajete. Është surja e 25 sipas rënditjes në mus’haf, por sipas shpalljes është e 42-ta. Ajo është shpallur pas sures Jasin dhe para sures Fatir.

E falënderojmë Allahun e Madhëruar dhe biem salavat mbi Pejgamberin e bekuar sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që rrugën e tij e kanë ndjekur dhe trasuar. Ky libër është vazhdim i serisë së gjatë të temave dhe ligjëratave të tefsirit, të cilin po ua ofrojmë lexuesve pas librave të mëhershëm, respektivisht pas komentit të sures NUR.

Shpresoj shumë që libri t’u pëlqejë lexuesve, të përfitojnë nga ai dhe Allahu xh.sh. t’i shpërblejë ata, mua dhe familjen time, e të na mundësojë që ta vazhdojmë këtë projekt deri në fund, amin!

 

Kategoritë

Koment i sures Furkan

CHF9.90