Koment i sures Nur – Kaptina e rregullave familjare

CHF12.90

S’ka stok

Ky libër është vazhdim i serisë së gjatë të temave dhe ligjëratave të tefsirit, të cilin po ua ofrojmë lexuesve pas librave të mëhershëm, respektivisht pas librit ‘Besimtarët-koment i kaptinës El Muminun’. Temat kryesore të kësaj sure, pos temave të tjera, janë ato që kanë të bëjnë me familjen dhe ndërtimin e saj në baza të shëndosha, prandaj librin e kam titulluar ‘KOMENT I SURES NUR, KAPTINA E RREGULLAVE FAMILJARE’. Sa i përket metodës së librit, është e njëjta si në librat e tjerë, përpos që në fund të librit kemi vendosur një pasthënie ku ceken dispozitat dhe çështjet kryesore të librit.

Titulli: Koment i sures Nur – Kaptina e rregullave familjare
Autor: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktor: Sejdi Sallahu
Lektor: Arjan Koçi
Përgatitja kompjuterike: Jeton Svirca
Dizajni: Fatlum Zeka
Formati: A5
Faqe: 435
Kopertina e hollë
Botues: Shtëpia botuese Kalem Sh.P.K.

Ky libër është vazhdim i serisë së gjatë të temave dhe ligjëratave të tefsirit, të cilin po ua ofrojmë lexuesve pas librave të mëhershëm, respektivisht pas librit ‘Besimtarët-koment i kaptinës El Muminun’. Temat kryesore të kësaj sure, pos temave të tjera, janë ato që kanë të bëjnë me familjen dhe ndërtimin e saj në baza të shëndosha, prandaj librin e kam titulluar ‘KOMENT I SURES NUR, KAPTINA E RREGULLAVE FAMILJARE’. Sa i përket metodës së librit, është e njëjta si në librat e tjerë, përpos që në fund të librit kemi vendosur një pasthënie ku ceken dispozitat dhe çështjet kryesore të librit.

Përmbatja:

– DENIMI I ZINAQARIT DHE DISPOZITA E ATYRE QË BËJN ZINA
– DENIMI I ATYRE QË SHPIFIN PËR GRATË E DEVOTSHME NË DYNJAH DHE AHIRET
– DRITA E IMANIT NË ZEMREN E BESIMTARIT
– ÇDO KRIJESË E LAVDËRON ALLAHUN
– DYFTYRËSIA E MUNAFIKËVE
– DEVOTËSHMËRIA E BESIMTARITË
– EDUKATA E BESIMTARIT ME PEJNGAMBERIN (ALEJHI SALATU VE SELAM)
-ETJ.

Kategoritë

Koment i sures Nur - Kaptina e rregullave familjare

CHF12.90