Koment i sures Shuara ( Poetët )

CHF11.90

4 stok

Kjo Sure quhet  Shuara ( Poetët ) për shkak se është e vetmja sure në Kur’an e cila përmendë poetët, pasi në fund të kësaj sure Allahu i Madhëruar bën krahasimin mes poetëve të lajthitur ose të devijuar  dhe poetëve musliman të udhëzuar. Me këtë emërtim është emërtuar edhe nëpër leksikone të ndryshme të haditheve të ndryshme.

Titulli: Koment i sures Shuara ( Poetët )
Autorë: Dr. Shefqet Krasniqi
Redaktor: Sejdi Sallahu
Lektor: Arjan Koçi
Përgatitja kompjuterike: Jeton Svirca
Dizajni: Fatlum Zeka
Formati: A5
Faqe: 342
Kopertina e hollë
Botues: Shtëpia botuese Kalem Sh.P.K.

Kjo Sure quhet  Shuara ( Poetët ) për shkak se është e vetmja sure në Kur’an e cila përmendë poetët, pasi në fund të kësaj sure Allahu i Madhëruar bën krahasimin mes poetëve të lajthitur ose të devijuar  dhe poetëve musliman të udhëzuar. Me këtë emërtim është emërtuar edhe nëpër leksikone të ndryshme të haditheve të ndryshme.

PËRMBAJTJA E LIBRIT:

– NJOHURI TË PËRGJITHSHME PËR SUREN SHUARA
– PËRSHTATSHMËRIA E KËSAJ SUREJE ME SUREN FURKAN
– TEMAT E SURES SHUARA
– PËRGËNJESHTRIMI I AJETEVE KUR’ANORE PREJ MEKASVE
– TREGIMI I MUSAIT DHE HARUNIT ALEJHIMA SELAM (FIRAONI IA KUJTON MUSAIT TË MIRAT E BËRA)
– DEBATI MES MUSAIT ALEJHI SELAM DHE FIRAONIT RRETH EKZISTIMIT TË ZOTIT DHE SHFAQJA E MREKULLIVE
– DUELI MES MUSAIT ALEJHI SELAM DHE MAGJISTARËVE DHE PRANIMI I ISLAMIT NGA MAGJISTARËT
– SHPËTIMI I MUSAIT ALEJHI SELAM ME IZRAELITËT DHE FUNDOSJA E FIRAONIT ME USHTRINË E TIJ
– TREGIMI I IBRAHIMIT ALEJHI SELAM
– GRINDJA E XHEHENEMLINJVE NË XHEHENEM
– TREGIMI I NUHUT ALEJHI SELAM
– TREGIMI I HUDIT ALEHI SELAM
– TREGIMI I SALIHUT ALEJHI SELAM
– TREGIMI I LUTIT ALEJHI SELAM
– TREGIMI I SHUAJBIT ALEJHI SELAM
– KUR’ANI, LIBËR I ZBRITUR NGA ALLAHU XH.SH.
– SI DUHET THIRRUR NË ISLAM

 

Kategoritë

Koment i sures Shuara ( Poetët )