Koncepti i abrogimit në bazat e së drejtës islame

CHF6.90

5 stok

Çështja e abrogimit-nes’hut është diskutuar në nivel ndërfetar dhe në nivel brendafetar.Në fakt,në këtë libër qëllimi  nuk është që të trajtohet problemi i abrogimit në raport me fetë e tjera,nuk synohet të debatohet për atë se cili është qëndrimi i pjesëtarëve të feve të tjera lidhur me Nes‘hun,por do të trajtohet qëndrimi i dijetarëve muslimanë lidhur me abrogimin.

Autor:Dr.Bashkim Aliu

Redaktor:Hasan Baftijari

Lektor:Namir Lapardhaja

Shtëpia botuese:’Furkan ISM’

Numri i faqeve:104 faqe

Çështja e abrogimit-nes’hut është diskutuar në nivel ndërfetar dhe në nivel brendafetar.Në fakt,në këtë libër qëllimi  nuk është që të trajtohet problemi i abrogimit në raport me fetë e tjera,nuk synohet të debatohet për atë se cili është qëndrimi i pjesëtarëve të feve të tjera lidhur me Nes‘hun,por do të trajtohet qëndrimi i dijetarëve muslimanë lidhur me abrogimin.

Kategoritë

Koncepti i abrogimit në bazat e së drejtës islame