Kultura e sjelljes ndaj fëmijëve, prindërve dhe farefisit

CHF6.50

241 stok

Janë të rralla ato libra që japin përgjigje konkrete në pyetje të shumta dhe që kontribojnë në lehtësimin e jetës së njeriut në këtë botë. Shumica e tyre janë përplot me shpjegime teorike, me supozime të mjegulluara dhe me parashikime të dyshimta. Në vërshtrim të parë edhe ky libër nuk është diçka tjetër, por në bazë të temës që e shtjellon është i pakrahasuar me librat tjerë.

Titulli: Kultura e sjelljes ndaj fëmijëve, prindërve dhe farefisit
Titulli i origjinalit: Kultura ponašanja prema djeci, roditelje i rodbine
Autorë: Doc. Dr. Shefik Kurdiq
Recensentë: Doc. Dr. Shukri Ramiqi, Dr. Izet Terziq
Editor: Lulzim Lecaj
Përktheu: Agim Avdiu
Lektor: Hysen Maloku
Marketingu: Selami Hyseni
Përgatitja kompjuterike: Hatt Desing – Prishtinë
Shtypi: Focus – Prishtinë
Botues: Fondacioni i Rinisë Islame

Janë të rralla ato libra që japin përgjigje konkrete në pyetje të shumta dhe që kontribojnë në lehtësimin e jetës së njeriut në këtë botë. Shumica e tyre janë përplot me shpjegime teorike, me supozime të mjegulluara dhe me parashikime të dyshimta. Në vërshtrim të parë edhe ky libër nuk është diçka tjetër, por në bazë të temës që e shtjellon është i pakrahasuar me librat tjerë.

Kategoritë

Kultura e sjelljes ndaj fëmijëve, prindërve dhe farefisit