Magjia e fjalës

CHF6.90

1 stok

Shpeshherë na ndodh që të ballafaqohemi me situata në të cilat mund të mos jemi në nivelet e duhura të elegancës dhe edukatës. Na rastis të gjendemi në ndonjë situatë, jo fort të dëshirueshme, keqardhjen për të cilën fillojmë ta shprehim madje ende pa u larguar mirë prej saj. Kjo gjendje i faturohet një mori shkaqesh ndër të cilat do të përmendim nënvlerësimin e vlerës së bashkëbisedimit në përgjithësi, vobektësinë dhe mungesën e mënyrave të nevojshme të mendimit për të realizuar bashkëbisedime të suksesshme, si dhe varfërine vokabulare dhe paaftësine për të artikuluar idetë dhe mendimet. Shfrytëzoje çda çast të jetës sikurse të ishte çasti i fundit.

Titulli: Magjia e Fjalës
Autor: Dr. Ibrhim El-Fekij
Përktheu: Dr. Sadat Islami
Redaktor: Bujar Vërbovci
Për botuesin: Bashkim Avdiu:
Botues: Sira

Shpeshherë na ndodh që të ballafaqohemi me situata në të cilat mund të mos jemi në nivelet e duhura të elegancës dhe edukatës. Na rastis të gjendemi në ndonjë situatë, jo fort të dëshirueshme, keqardhjen për të cilën fillojmë ta shprehim madje ende pa u larguar mirë prej saj. Kjo gjendje i faturohet një mori shkaqesh ndër të cilat do të përmendim nënvlerësimin e vlerës së bashkëbisedimit në përgjithësi, vobektësinë dhe mungesën e mënyrave të nevojshme të mendimit për të realizuar bashkëbisedime të suksesshme, si dhe varfërine vokabulare dhe paaftësine për të artikuluar idetë dhe mendimet. Shfrytëzoje çda çast të jetës sikurse të ishte çasti i fundit.

Kategoritë

Magjia e fjalës

Magjia e fjalës