Më iku namazi

CHF8.90

10 stok

Kur ishim të vegjël ishim mësuar që të moshuarit të na urdhërojnë për namaz.U pajtuam me këtë çështje,pastaj shkonim për t’u falur,por në namaz gjenim vështirësi dhe e brraktisnim.Dëgjonim hoxhën duke folur për namazin dhe rëndësinë e tij,gjithashtu edhe dënimin për lënien e tij.Kemi menduar se ata të cilët e kryejnë atë,posedojnë një dhuratë hyjnore,të cilën ne nuk e kemi.

Namazi është energji.

Mos mendo se ngritja për të falur namazin do të marrë energji prej teje, përkundrazi ai është burim energjie. Ngritja jote për namaz do ta rimbushë energjinë tënde dhe aktivitetin tënd.

Autori:Islam Xhemal

Botuesi:Bashkim Avdi

Përktheu:Mr.Zenel Hajdini

Redaktor:Bashkim Mehani

Kur ishim të vegjël ishim mësuar që të moshuarit të na urdhërojnë për namaz.U pajtuam me këtë çështje,pastaj shkonim për t’u falur,por në namaz gjenim vështirësi dhe e brraktisnim.Dëgjonim hoxhën duke folur për namazin dhe rëndësinë e tij,gjithashtu edhe dënimin për lënien e tij.Kemi menduar se ata të cilët e kryejnë atë,posedojnë një dhuratë hyjnore,të cilën ne nuk e kemi.

Namazi është energji.

Mos mendo se ngritja për të falur namazin do të marrë energji prej teje, përkundrazi ai është burim energjie. Ngritja jote për namaz do ta rimbushë energjinë tënde dhe aktivitetin tënd.

 

Kategoritë

Më iku namazi