Mozaiku Islam – tema islame

CHF12.00

5 stok

Lexues të nderuar, në këtë libër të cilin e titulluam Mozaiku Islam, i cili, në fakt është përmbledhje e disa shkrimeve te mia, me tematikë islame, te cilat janë botuar në disa gazeta, revista dhe web portale në gjuhen shqipe. Këto shkrime janë shkruar në kohë të ndryshme dhe janë botuar në vende të ndryshme. Prandaj, me qëllim që dobia e këtyre shkrimeve të jetë më e madhe, vendosem që ti tubojmë dhe ti botojmë në një libër.

Category:

Titulli: Mozaiku Islam – tema islame
Autor: Mr. Bashkim Aliu
Recensent: Hasan Baftijari
Lektor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan Ism
Kopertina: Jusuf Saliu
Botues: Sh.B. Furkan Ism
Shtypi: Furkan Print – Shkup

Lexues të nderuar, në këtë libër të cilin e titulluam Mozaiku Islam, i cili, në fakt është përmbledhje e disa shkrimeve te mia, me tematikë islame, te cilat janë botuar në disa gazeta, revista dhe web portale në gjuhen shqipe. Këto shkrime janë shkruar në kohë të ndryshme dhe janë botuar në vende të ndryshme. Prandaj, me qëllim që dobia e këtyre shkrimeve të jetë më e madhe, vendosem që ti tubojmë dhe ti botojmë në një libër.

Duke marrë parasysh se shkrimet kanë të bëjne me çështje të ndryshme islame, gjegjësisht trajtojnë tema të shumta islame, e jo një temë, vendosëm që këtë permbledhje ta titullojmë Mozaiku Islam – tema islame -, ngase vertet këto tema janë si ngjyrat e një mozaiku të cilat e plotësojne dhe zbukurojnë hapësirën ku gjinden, që në fund, së bashku, të paraqesin një mozaik të bukur.

Kategoritë

Mozaiku Islam - tema islame