Optimizmi në kohë të vështira

CHF8.90

1 stok

Trajtesë e atributive kryesore për metodologjinë e Kuranit fisnik në shpalosjen e temës së optimizmit. Kurani Fisnik është drita e cila e ndriçon secilën skutë të errtë. Është kandil që reflekton dritë për t’i ndriçuar shtigjet që ndjellin frikë, me egërsinë e tyre. Sado që shtohen vështirësitë e telashet dhe sjellin bashkë me ta nxehtësinë përvëluese, libri i Allahut është ai, i cili, e shuan këtë përvëlim, sepse ai është shpallje e zbritur prej Atij që di gjithçka dhe është më i Urti. Allahu është Ai, i Cili, di më së miri për gjendjen e krijesave të Tij dhe ç’është më e dobishme për ta.

Titulli: Optimizmi në kohë të vështira
Autor: Dr. Abdullah ibn Muhamed El-Asker
Përktheu: Ahad Durguti
Redaktor gjuhësor: Erion Sulo
Ballina: Fatlum Zeka
Faqe: 110
Boton: Sh. B. Fjala e bukur

Trajtesë e atributive kryesore për metodologjinë e Kuranit fisnik në shpalosjen e temës së optimizmit. Kurani Fisnik është drita e cila e ndriçon secilën skutë të errtë. Është kandil që reflekton dritë për t’i ndriçuar shtigjet që ndjellin frikë, me egërsinë e tyre. Sado që shtohen vështirësitë e telashet dhe sjellin bashkë me ta nxehtësinë përvëluese, libri i Allahut është ai, i cili, e shuan këtë përvëlim, sepse ai është shpallje e zbritur prej Atij që di gjithçka dhe është më i Urti. Allahu është Ai, i Cili, di më së miri për gjendjen e krijesave të Tij dhe ç’është më e dobishme për ta.

Kjo botë është e stërmbushur me telashe dhe e rrethuar me vështirësi. Banorët e saj preokupohen nga brengat dhe mërzitë, si pasojë e këtyre vështirësive, pasi kjo botë funksionin në mënyrë të këtillë. Kurani erdhi që ta kapë për dore besimtarin duke ia treguar rrugën e shpëtimit, që të përfundojë në bregdetin e imanit, përmes ajeteve që ngjallin shpresë. Zemra ta ndjejë afrimin e zgjidhjes së problemeve e të bindet se e mira do ta arrijë, qoftë edhe nëse vjen e vonuar.

Kategoritë

Optimizmi në kohë të vështira