Prej dyshimit deri në besim

CHF8.90

14 stok

Ka mundur të pritej se Dr. Mustafa Mahmudi në këtë rrëke nduarnduarshmërish dhe kontradiktash do ta humbë veten. Mirëpo, një shikim rreth vetvetes dhe jashtë vetvetes e detyron që t’i përcaktojë relacionet e veta jetësore, të cilat shpiejnë nëpër të gjitha scillat dhe haribdet, mosbesim dhe besim, mëkate dhe pendime, shfrenime idore dhe përcaktime shpirtërore, ndryshueshmëri kreative dhe stabilitet logjik.

Titulli: Prej dyshimit deri në besim
Autor: Dr. Mustafa Mahmud
Përkthyes nga gjuha boshnjake: Nexhat Ibrahimi
Redaktor: Bujar Vërbovci
Redaktor gjuhësor: Jusuf Gashi, Xhemaludin Idrizi
Kopertina: Bashkim Mehani
Përgaditi për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

Ka mundur të pritej se Dr. Mustafa Mahmudi në këtë rrëke nduarnduarshmërish dhe kontradiktash do ta humbë veten. Mirëpo, një shikim rreth vetvetes dhe jashtë vetvetes e detyron që t’i përcaktojë relacionet e veta jetësore, të cilat shpiejnë nëpër të gjitha scillat dhe haribdet, mosbesim dhe besim, mëkate dhe pendime, shfrenime idore dhe përcaktime shpirtërore, ndryshueshmëri kreative dhe stabilitet logjik.

Dhe kjo rrugë do të jetë rikthyese në tërë jetën e tij. Në tërë këtë ai do ta gjejë vetveten edhe qenien e vet. Kështu do të fillojë faza e re e jetës së tij, e cila e tërë do t’i kushtohet shpirtit, fesë, njeriut dhe ngritjes së tij. E tërë kjo ka ardhur pas leximit, studimit dhe premjes edhe të tjerëve edhe vetvetes. Fryt i gjithë kësaj do të jetë vepra e tij me rëndësi “Prej dyshimit deri në besim” të cilën lexuesit tonë kanë rast ta lexojnë si botim të veçantë.

Kategoritë

Prej dyshimit deri në besim