Sëmbim gjembi, përballja me sprovat dhe mundimet e jetës

CHF11.90

S’ka stok

‘’Çdo fatkeqësi që i bie njeriut, ndodh me vullnetin e Allahut. Ai ia udhëzon zemrën kujtdo që i beson Atij. Allahu di mirë çdo gjë’’

Titulli: Sëmbim gjembi, përballja me sprovat dhe mundimet e jetës
Titulli i origjinalit: The Prick of Thorn
Autor: Aisha Utz
Përkthyes: Osman Osmani
Redaktor profesional: Hasan Baftijari
Redaktor guhësor: Agim Abazi
Faqosja: Furkan ISM
Kopertina: Jusuf Saliu
Faqe: 292
Formati: A5
Shtypi: Furkan Print – Shkup
Botues: Sh.B. Furkan ISM

‘’Çdo fatkeqësi që i bie njeriut, ndodh me vullnetin e Allahut. Ai ia udhëzon zemrën kujtdo që i beson Atij. Allahu di mirë çdo gjë’’

Si qasje gjithëpërfshirëse ndaj jetës, Islami ofron gjithçka që na duhet për t’i përballuar me sukses vështirësitë që lindin pashmangshmërisht në rrugën tonë në jetë; qasja islame përfshin përgjigje kognitive, emocionale, mirësjellëse dhe komunale.

Përgjigjet, tashme janë të dukshme, por ne, si qenie njerëzore, duhet t’i kërkojmë dhe t’i shfrytëzojmë aktivisht. Fatkeqësisht, duket se muslimanët, pavarësisht se i kanë përgjigjet në duart e tyre, shpesh nuk arrijnë ta njohin ose të përfitojnë nga potenciali i brendshëm i udhëzimit të Allahut.

Kategoritë

Sëmbim gjembi, përballja me sprovat dhe mundimet e jetës

CHF11.90