Shoqëria ideale Muslimane sipas Kuranit dhe Sunetit

CHF28.00

9 stok

Në një botë plot luftëra, racizëm, trazira politike, recesione ekonomike dhe vuajtje shoqërore, shumë njerëz po kërkojnë alternativ në të cilën mbizotëron drejtësia, liria, dinjiteti dhe mendimi i shëndosh. Shoqëri të tilla kanë ekzistuar në të kaluarën, në epokat e arta të civilizimit islam dhe ne shpresojmë, nëse Allahu do, që një shoqëri e tillë përsëri të paraqitet.

Titulli: Shoqëria ideale Muslimane sipas Kuranit dhe Sunetit
Autorë: Dr. Muhammed Ali El Hashimi
Përktheu: Driton Maxhuni
Redaktor fetar: Valbone Bytyqi
Rradhiti: Jetmir Ibrahimi
Ballina: Dorlir Kraja
Boton: SH.B. Fjala e Bukur
Faqe: 534

Në një botë plot luftëra, racizëm, trazira politike, recesione ekonomike dhe vuajtje shoqërore, shumë njerëz po kërkojnë alternativ në të cilën mbizotëron drejtësia, liria, dinjiteti dhe mendimi i shëndosh. Shoqëri të tilla kanë ekzistuar në të kaluarën, në epokat e arta të civilizimit islam dhe ne shpresojmë, nëse Allahu do, që një shoqëri e tillë përsëri të paraqitet.

Në librin ,, Shoqëria Ideale Muslimane ’’, Dr. Muhammed Ali el Hashimi na jep një fotografi të qartë të asaj shoqërie. Duke bërë hulumtim të gjerë të historisë islame dhe duke e vënë idealen përballë gjendjes së dhimbshme të çështjeve të shoqërive njerëzore sot, ai i hulumton tiparet fetare, politike, ekonomike, shoqërore të kësaj shoqërie ideale. Ai ilustron çdo gjë, prej përgjegjësive të atyre që janë në pushtet deri te ndërveprimet midis individëve. Për ata që presin me padurim për ta parë një botë më të mirë, ky libër ofron ide praktike dhe shpresë.

Dr. Muhammed Ali el Hashimi është autor i librave më të shitura “Muslimani Ideal” dhe “Muslimanja Idealë”, të cilat po ashtu janë botuar nga Sh.B. “Fjala e Bukur”. Në këtë libër, i cili e plotëson serinë e tij ideale, Dr. Muhammed Ali el Hashimi e prezanton vizionin e tij të asaj shoqërie ideale, e cila është formuar me rregullat hyjnore dhe bazohet në vlerat më fisnike, udhëhiqet nga ligji më i përsosur, më gjithëpërfshirës dhe më i përpiktë që bota ka njohur ndonjëherë.

 

Kategoritë

Shoqëria ideale Muslimane sipas Kuranit dhe Sunetit