Të kujtuarit e vdekjes

CHF7.00

27 stok

Humbja e shpresë për jetë të gjatë është të kuptuarit se po afrohet vdekja dhe se jeta është në përfundim. Kjo për zemrën është një nga njohjet më të dobishme, ngase i ofron motiv plotësues për ta shfrytëzuar rastin e jetës i cili, si retë, kalon shpejt. Kjo njeriun e paralajmëron të fillojë me palosjen e librit të veprave të veta, të përgatitet për rrugë dhe për botën tjetër, që prej kësaj bote të marrë vetëm atë që është më e nevojshme dhe se mezi pret kalimin ne boten tjetër.

Category:

Titulli: Të kujtuarit e vdekjes
Autorë: Ahmed Ferid
Përktheu: Dr.Sci. Selim Sylejmani

Humbja e shpresë për jetë të gjatë është të kuptuarit se po afrohet vdekja dhe se jeta është në përfundim. Kjo për zemrën është një nga njohjet më të dobishme, ngase i ofron motiv plotësues për ta shfrytëzuar rastin e jetës i cili, si retë, kalon shpejt. Kjo njeriun e paralajmëron të fillojë me palosjen e librit të veprave të veta, të përgatitet për rrugë dhe për botën tjetër, që prej kësaj bote të marrë vetëm atë që është më e nevojshme dhe se mezi pret kalimin ne boten tjetër.
Allahu i Madhëruar thotë: Lëri të hanë dhe të kënaqen, dhe t’i mashtrojë shpresa, – do ta kuptojnë! (El- Hixhri, 3), dmth. Lëri të jetojnë si bagëtia pa menduar asgjë tjetër pos çka do të hanë dhe pinë!
Fjalët e Lavdiplotit: …dhe t’i mashtrojë shpresa…nënkuptojnë dhe të mos i mashtrojnë shpresa për jetë të gjatë dhe realizim të dëshirave e të mos besojnë dhe jetojnë siç duhet ne bindje ndaj Allahut të Madhëruar.
EI-Hafizi, ne veprën e tij EI-Fet’h thotë: “Ky është paralajmërim që kënaqësia me të mirat e kësaj bote që nxisin shpresë të rreme për jetë të gjatë, nuk janë cilësi të besimtarëve të vërtetë.”

PËRMBAJTJA E LIBRIT:

HUMBIA E SHPRESËS PËR JETË TË GJATË DHE PËRGADITJA PËR VDEKJE, SHKAQET TË CILAT NXITIN SHPRESËN PËR JETË TË GJATË,
TË NXITUARIT ME VEPRA TË MIRA DHE IKJA NGA NXITJET, TË KUJTUARIT E VDEKJES, DOBIA E TË KUJTUARIT TË VDEKJES, KUPTIMI I VDEKJES, VDEKJA ËSHTË NDRYSHIM I GJENDJES NE DY PIKËPAMJE, TRI FATKEQËSITË E VDEKJES, AGONIA E VDEKJES, ASHPËRSIA E VDEKJES SË PEJGAMBERIT A.S., TAKIMI ME MELEKUN OSE MELEKËT E VDEKJES, FRIKA NGA PËRFUNDIMI I KEQ DHE PARALJMRIMI I MËKATARËVE PËR DËNIM NË ZJARR, ÇKA ËSHTË MIRË TA BËHET NË PRAG TA VDEKJES, Ç’KANË DEKLARUAR NA PRAG TA VDEKJES DISA SUNDIMTARË, MËKËMBËS DHE NJERËZ TA MIRË, KËNAQËSITË DHE DËNIMI NA BERZAH, HADITHET MBI PYETJET NA KABUR, PSE DËNOHEN TË VDEKURIT NA KABURET E TYRE, SI MUND TI IKË NJERIU DËNIMIT TË KABURIT, DITA E GJYKIMIT, VENDI DHE MËNYRA E TUBIMIT, SI DO TA DUKEN TRISHTIMET E DITËS SE GJYKIMIT, SI DO TË DUKET GJYKIMI, ÇFARË TEREZIE DHE MATJE DO TË KETË, ÇFARË DO TA JETË URA E SIRATIT, BARAZIMI I LLOGARISË MIDIS KUNDËRSHTARËVE, PËRSHKRIMI I XHEHENEMIT DHE DËNIMEVE E TMERREVE TË TIJ, THELLËSIA E XHEHENEMIT DHE FUQIA E ZJARRIT TË TIJ, USHQIMI I BANORËVE TË XHEHENEMIT, PIJA E BANOREVE TE XHEHENEMIT, VESHJA E BANOREVE TE XHEHENEMIT, SHTRATI I BANOREVE TE XHEHENEMIT, MADHËSHTIA DHE VOLUMI I BANOREVE TE XHEHENEMIT DHE SHËMTIMI I PAMJES SË TYRE, PIJA E BANORËVE TË XHENETIT, VESHJA E BANORËVE TË XHENETIT, PËRSHKRIMI I BANORËVE TA XHENETIT, NIVELI MË I ULËT I BANORËVE TË XHENETIT, GRATE E XHENETIT, TË SHIKUARIT E FYTYRËS SE ALLAHUT TË MADHËRUAR, TË PENDUARIT, PARAKUSHTET PER PENDIM TË VLERSHËM, DISA LLOJE SPECIFIKE TË PENDIMIT, PENDIMI I SINQERTË, TË METAT E VLERËS SE PENDIMIT , SHENJAT E VLERËS SE PENDIMIT, NË ÇKA BAZOHET KUPTIMI SEKRET I PENDIMIT.

Kategoritë

Të kujtuarit e vdekjes