Udhërrëfyes drejt xhenetit

CHF28.90

10 stok

Libri ‘’Udhërrëfyes drejt xhenetit’’  është një prej librave më të mirë ku përshkruhet argumentet mbi ekzistencën e Xheneti, brendia e tij, gradat e Xhenetit, shkallët e Xhenetit, emrat e Xhenetit etj.

Titulli: Udhërrëfyes drejt xhenetit
Titulli i origjinalit: Hadil ervah ila biladil efrah
Autori: Ibn Kajim el Xhevzije
Referencat: Dr. Es Sejid el Xhemili
Shqiproi nga arabishtja: Genc Plumbi
Redaktor gjuhësor: Ilir E. Haxhiaj
Korrektoi: Roald A. Hysa
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Kopertina: Bashkim Mehani
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Botoi: Jehona & Sira

Libri ‘’Udhërrëfyes drejt xhenetit’’  është një prej librave më të mirë ku përshkruhet argumentet mbi ekzistencën e Xheneti, brendia e tij, gradat e Xhenetit, shkallët e Xhenetit, emrat e Xhenetit etj.

Kategoritë

Udhërrëfyes drejt xhenetit