Zhvillimi i sekteve në historinë e mendimit Islam

CHF11.60

5 stok

Libri është një përgjigje aktive, dinamike, kreative muslimane kundrejt ideve, prodhimeve, skemave dhe konstruksioneve kulturore, ekonomike, politike e filozofike brenda shoqërive myslimane por edhe në tokat shqiptare.

Category:

Titulli: Zhvillimi i sekteve në historinë e mendimit Islam
Autori: Nexhat S. Ibrahimi
Botues: SH.B. ASR, Tetovë, 2007
Faqe: 236

Roli destruktiv i sekteve sot?

Libri ka format standard, me 230 faqe. Libri ka 5 kapituj, një rezyme në gjuhën angleze, literaturën me 199 zëra bibliografikë dhe treguesin e emrave.Viteve të fundit tema e sekteve brenda myslimanëve dhe jashtë myslimanëve është mjaft aktuale. Krizat e shumta në botën muslimane, krijojnë kushte të favorshme për aktivitetin e sekteve, që është rast edhe me Kosovën. Libri që kemi para vetes nuk i trajton sektet jomuslimane, por vetëm ato muslimane, disa sosh, më të rëndësishmet, me shpresë që t’i ndihmojë besimtarët në përcaktimin e tyre ideor dhe praktik. Ky edhe është, sipas autorit, shkaku kryesor për ta shkruar këtë vepër. Autori nuk është
mjaftuar të tregojë me gisht për lëvizjet dhe sjelljet e tyre negative dhe mangësitë eventuale, por ka hulumtuar anën historike e doktrinave në disa drejtime: religjioze, psikologjike, so ciologjike, historike e të tjera, duke konsultuar autorë të shumtë kompetentë.

Libri është një përgjigje aktive, dinamike, kreative muslimane kundrejt ideve, prodhimeve,skemave dhe konstruksioneve kulturore, ekonomike, politike e filozofike brenda shoqërive myslimane por edhe në tokat shqiptare. Ai pasqyron historinë e ideve të qytetërimit perëndimor, mbush boshlleqe në literaturën ekzistuese, e cila zakonisht karakterizohet me trajtim sipërfaqësor dhe inferior, por edhe ofron nevojën e muslimanëve të studiojnë traditën e tyre islame nga këndvështrimi musliman e jo nga ai çfarë kanë dëshiruar “gjuetarët e shpirtrave
njerëzor”.

Autori thekson se është koha e fundit që Bashkësia Islame në Kosovë, Komuniteti Musliman në Shqipëri e Rijaseti BI në Maqedoni, të mbrojnë intelektualisht dhe shkencërisht, me guxim dhe bindje vlerat e veta mbi njëmijëvjeçare në këto toka. Roli i sekteve destruktive në trojet shqiptare
do të jetë fatal si për Bashkësinë Islame të vendit ashtu edhe për perspektivën politike të vendit.

Mund të përfundojmë se libri është një vlerë e mirëfilltë për çdo familje muslimane, e sidomos për nxënësit e medreseve dhe studentët e fesë. Libri është i pranueshëm edhe për jomuslimanët, madje një lektyrë e preferuar.

 

Kategoritë

Zhvillimi i sekteve në historinë e mendimit Islam