10 Çelësat e suksesit

CHF8.90

1 stok

Një nga çelësat më të rëndësishëm për sukses është pasja e disiplinës për të bërë atë që e di se duhet bërë, qoftë edhe nëse nuk ta ka ëndja edhe aq shumë ta bësh.

Titulli: 10 Çelësat e suksesit
Autor: Dr. Ibrahim el-Fekij
Përktheu: Artan Ukaj
Redaktor professional: Bujar Vërbovci
Redaktor gjuhësor: Zymer Mehani
Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira – Prishtinë

Një nga çelësat më të rëndësishëm për sukses është pasja e disiplinës për të bërë atë që e di se duhet bërë, qoftë edhe nëse nuk ta ka ëndja edhe aq shumë ta bësh.

Dimri është fillimi i verës.
Errësira është fillimi i dritës.
Presionet janë fillimi i rehatisë.
Tensioni janë fillimi i dashurisë.
Dështimi është fillimi i suksesit.
Jetoje çdo çast sikurse të ishte çasti i fundit i jetës sate…?
Jeto me besim!
Jeto me shpresë!
Jeto me dashuri!
Jeto me përpjekje dhe çmoje vlerën e jetës!

Kategoritë

10 Çelësat e suksesit