Arti dhe argëtimi në jetën e muslimanit

CHF6.00

25 stok

Përcaktimi i lejueshmëris dhe ndalimit të argëtimit e të artit, me sa duket, është një ndër çështjet më të diskutueshme dhe më me ndikim të drejtpërsëdrejtë në shoqërin islame. Shumë njerëz gabojnë për shkak të injorancës së theksuar apo pakujdesisë së tyre. Prandaj disa janë të mendimit se shoqëria islame duhet ti përkushtohet vetëm shërbimit e adhurimit të Zotit dhe punës.

Titulli: Arti dhe argëtimi në jetën e muslimanit
Autor: Dr Jusuf Kardavi
Përktheu: Hanife Alija-Dauti
Redaktorë profesional: Mr Sadik Memeti
Kopertina:Bashkim Mehani
Shtypi: Foscus Print- Shkup
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Botues: Sira

Përcaktimi i lejueshmëris dhe ndalimit të argëtimit e të artit, me sa duket, është një ndër çështjet më të diskutueshme dhe më me ndikim të drejtpërsëdrejtë në shoqërin islame. Shumë njerëz gabojnë për shkak të injorancës së theksuar apo pakujdesisë së tyre. Prandaj disa janë të mendimit se shoqëria islame duhet ti përkushtohet vetëm shërbimit e adhurimit të Zotit dhe punës.

Se në shoqërin islame nuk ka vend për argëtim apo gazmend dhe se të kënduarit është veprim plotësisht i huaj në një shoqëri të tillë. Në fakt këta duhet të kuptojn se shkaku i problemit të tyre janë njohuritë e pakta mbi fenë dhe preferencat etyre personale për disa tekte të Kuranit e të Sunetit.

Dr.Jusuf Kardavi idetë e tyre i quanë ekstreme dhe se idetë e tyre paraqesin kërcënim serioz në shoqërin islame.

 

Kategoritë

Arti dhe argëtimi në jetën e muslimanit