Ëndrrat, kriteret dhe shpjegimi i tyre

CHF6.50

S’ka stok

Libri “Ëndrrat” është ndër të parët në gjuhën shgipe. Ndonëse i shkurtër, ky libër është shumë i qarte e i dobishëm. Në të, autori përmend rregullat dhe kriteret per shpjegimin e ëndrrave dhe me shembuj konkrete e qartëson mjaft këtë Iloj diturie.

Category:

Titulli: Ëndrrat, kriteret dhe shpjegimi i tyre
Titulli i origjinalit: Er Ruja Davabituha ve tefsiruha
Autorë: Hisham Abdul Rezak el Humsij
Përktheu: Hamit Shabani
Redaktor gjuhësor: Edin Q. Lohja
Për botuesin: Hamit Shabani
Biblioteka: Hamza f.sh. Dobërdol

Pejgamberi a.s. në hadithin e tij përmend se ëndrra është e dyzet e gjashta pjesë e profetësisë, gjë që vërtetohet edhe me ajetet kur’anore, ku Allahu xh.sh. na tregon per Ibrahimin dhe të birin e tij Ismalin a.s., Jakubin dhe të birin e tij Jusufin a.s., si dhe per Muhamedin a.s..

Ëndërrimi është një realitet që s’mund të mohohet, por duhet të pritet realizimi i tij, sepse ka ëndrra që realizohen menjëherë, siç ishte rasti i Ibrahimit dhe Ismailit a.s., ka ëndrra per realizimin e të cilave duhet të pritet me vite të tëra, siç i ndodhi Jusufit as. dhe Muhamedit a.s..

Libri “Ëndrrat” është ndër të parët në gjuhën shgipe. Ndonëse i shkurtër, ky libër është shumë i qarte e i dobishëm. Në të, autori përmend rregullat dhe kriteret per shpjegimin e ëndrrave dhe me shembuj konkrete e qartëson mjaft këtë Iloj diturie.

Kategoritë

Ëndrrat, kriteret dhe shpjegimi i tyre

CHF6.50