Fuqia e lutjes

CHF13.90

8 stok

Çfarë është lutja? Cilat janë rrethanat kur pranohet lutja? Cilët jane faktorët që ndikojnë në pranimin e lutjes? Si mund t’i rrisim shanset për lutje të pranuar? Cilët janë faktorët që e pengojnë pranimin e lutjes? Pse gjenë përgjigje lutja e dikujt, e jo e imja? A e ndryshon lutja fatin?

Category: Tags: ,

Titulli: Fuqia e lutjes
Titulli i origjinalit: Du’a the Weapon of the Believer
Autor: Jasir Kadi
Përktheu: Osman Osmani
Redaktor profesional: Bashkim Mehani
Redaktor gjuhësor: Besnik Jaha
Për botuesin: Bashkim Avdiu
Kopertina: Bashkim Mehani
Shtypi: FocusPrint – Shkup
Botues: Sira – Prishtinë

Çfarë është lutja?
Cilat janë rrethanat kur pranohet lutja?
Cilët jane faktorët që ndikojnë në pranimin e lutjes?
Si mund t’i rrisim shanset për lutje të pranuar?
Cilët janë faktorët që e pengojnë pranimin e lutjes?
Pse gjenë përgjigje lutja e dikujt, e jo e imja?
A e ndryshon lutja fatin?

Forma më e madhe dhe më fisnike e adhurimit është lutja. Lutja e perzemërt e besimtarit drejtuar Allahut është një rrëfim që buron nga zemra e besimtarit; rrëfim se ai është i dobët dhe i pandihmë, rrëfim se nuk mund të arrijë asgjë pa ndihmën dhe mbështetjen e Allahut. Lutja është një formë fisnike shpirtërore e adhurimit që e lejon të krijuarin ta vlerësojë madhështinë e Krijuesit. Kjo për shkak se adhuruesi i drejtohet Zotit të tij në kohë nevoje, atëherë kur të gjitha llojet e tjera të ndihmës të jenë shkëputur, dhe të gjitha burimet e tjera të kene sjellë dëshpërim.

Kategoritë

Fuqia e lutjes