Morali i besimtarit

CHF10.00

22 stok

Pas librit tim të parë, i cili mban titullin Adhurimet e besimtarit ndihem i lumtur që po jua ofroj edhe librin e dytë, të cilin e kam titulluar Morali i besimtarit. Këtë e kam bërë për shkak se morali ka rëndësi të madhe në jetën e çdo besimtari. Këtë gjë e konfirmon hadithi i Muhamedit s.a.v.s., në të cilin thuhet: Jam dërguar që ta përkryej karakterin njerëzor.

Titulli: Morali i besimtarit
Autorë: Amër Halid
Përktheu: Ismail Rexhepi
Redaktor profesional : Mr. Sadik Mehmeti
Redaktor gjuhësor: Dr. Hysen Matoshi
Shtypi: FOCUS PRINT
Mbikëqyrës i shtypit: Imer Gogjufi
Për botuesin :Bashkim Avdiu
Botues: SIRA Prishtinë

Pas librit tim të parë, i cili mban titullin Adhurimet e besimtarit ndihem i lumtur që po jua ofroj edhe librin e dytë, të cilin e kam titulluar Morali i besimtarit. Këtë e kam bërë për shkak se morali ka rëndësi të madhe në jetën e çdo besimtari. Këtë gjë e konfirmon hadithi i Muhamedit s.a.v.s., në të cilin thuhet: Jam dërguar që ta përkryej karakterin njerëzor.

Ne këtë libër i kam shfaqur vlerat, themelore etike, në mënyrë të thjeshtë, ashtu që të mund ta qartësoj thelbin e atyre normave ne krijimin e personalitetit të mirëfilltë islam, duke i sqaruar arsyet për aplikimin e këtyre vlerave. Po ashtu, duke arsyetuar vlerën e secilës veti morale, ndikimin e saj ne njeriun dhe ne shoqërinë ne tërësi, si dhe dobitë ne këtë botë e ne botën tjetër. Gjatë hartimit të librit, jam përpjekur që ta përdor metodën se si si ti drejtohem lexuesit për ta bëre atë më të gjallë dhe më efikas, duke iu drejtuar drejtpërdrejt nganjëherë mendjes se tij, e nganjëherë mendjes duke ngacmuar zemrën e tij dhe duke e motivuar që ti praktikojë ato parime ne jetë.

 

Kategoritë

Morali i besimtarit