Udhëtimi në stadet e jetës – Njeriu në mes të veprave, shpresës dhe vdekjes

CHF6.00

8 stok

Në trevat tona janë përhapur shumë risi, për trajtimin e të cilave nevojiten shumë reforma, sepse ato nuk përputhen me traditën e pastër islame, por me zakone të shpikura nga vetë njerëzit, të cilët më pas i kanë veshur atyre petkun e Islamit. Për t’i luftuar këto dukuri nevojitet angazhimi i vetë teologëve, por edhe i njerëzve, sepse reformat nuk bëhen vetiu dhe pa përkrahje të fuqishme.

Category:

Titulli: Udhëtimi në stadet e jetës – Njeriu në mes të veprave, shpresës dhe vdekjes
Autorë: Hisham El-Humsij
Përktheu: Hamit Shabani
Recensoi: Xhevat Mustafi
Redaktor gjuhësor: Edin Q. Lohja
Ballina: Afet Beadini
Botues: Sh. B. Thesari – Gostivar
Për botuesin: Afet Beadini
Shtypi: Shtypshkronja Thesari – Dobërdoll

Në trevat tona janë përhapur shumë risi, për trajtimin e të cilave nevojiten shumë reforma, sepse ato nuk përputhen me traditën e pastër islame, por me zakone të shpikura nga vetë njerëzit, të cilët më pas i kanë veshur atyre petkun e Islamit. Për t’i luftuar këto dukuri nevojitet angazhimi i vetë teologëve, por edhe i njerëzve, sepse reformat nuk bëhen vetiu dhe pa përkrahje të fuqishme.

Nëpërmjet këtij libri do të mësojmë shumëçka rreth vdekjes, shpirtit dhe dobësive të tij, sëmundjes, sendeve të shpikura gjatë ceremonisë së vdekjes, përgatitjet për ditën e fundit…

Ky libër, ne origjinalin e vet ne gjuhën arabe ka shumë poezi, pjesën dërmuese të të cilave e kemi përkthyer, kurse një pjesë shumë të vogël e lamë pa përkthyer sepse e humbiste vlerën dhe qëllimin kur përkthehej.

Puna jonë shtesë ka qenë verifikimi i haditheve, gjë që autori s’e kishte bërë. Shpresojmë që ky libër të jetë pikënisje embarë ne këtë drejtim.

Kategoritë

Udhëtimi në stadet e jetës - Njeriu në mes të veprave, shpresës dhe vdekjes